Udmelding om uhensigtsmæssig fanadfærd

Randers FC — 01.08.2022 13:14

Vi er blevet gjort opmærksom på en uhensigtsmæssig opførsel fra et fåtal af vores fans til kampen i går på udeafsnittet i Århus.

En eller flere fra det øvre udebaneafsnit har kastet med genstande og udvist provokerende adfærd overfor egne medfans på den nedre sektion på udeafsnittet i en grad, der er uacceptabel. Randers FC tager skarp afstand fra denne adfærd. 

Generelt har vi igennem det seneste år oplevet en spirende stemning i fanmiljøet. Det er vi yderst taknemmelige for. Vi har dog fra et fåtal også oplevet episoder, som er uacceptable, herunder brug af pyroteknik med store bøder til følge til Randers FC og anden uacceptabel adfærd, som det, der blev oplevet i går. Som alle ved er stemning ekstremt vigtig at have på stadion, og vi vil strække os langt i opbakningen og hjælp til dem, der er primus motor i at indlede de stemningsgivende aktiviteter. Men at man bidrager til den vokale support - hvad enten det er i fanfraktioner eller individuelt - giver ikke ret til at udvise en adfærd, der er til skade for klubben eller til gene for andre tilskuere.

Vi er i dialog med vores fankoordinator for at få tydeliggjort og udbredt de rammer, som der er, når man går til fodbold. Herefter vil der blive taget en dialog med fanfraktionerne, der forhåbentlig kan være med til at videreformidle de regelsæt og spilleregler, der nu engang er, når man tager på stadion. Stadionoplevelsen skal foregå inden for nogle rammer, som er acceptable for alle. 

Til orientering blev der uddelt tre karantæner til egne fans under søndagens udekamp for brug af pyroteknik, maskering og ølkast. 

Personerne på billedet har ikke nødvendigvis noget med episoden at gøre. Foto: Getty Images.