Lind Foundation støtter beskæftigelsesindsats i Randers FC med 3,1 mio. kr.

25.04.2024 09:00

Med en donation på 3,1 millioner kr. fra Lind Foundation kan Randers FC nu igangsætte Talents United, der er Randers FC’s seneste initiativ indenfor socialt og samfundsnyttigt arbejde

Talents United bygger på Randers FC’s succesfulde fritidsjobinitiativ, der med udgangspunkt i et udviklingsforløb hos Randers FC har hjulpet knap 260 unge mellem 13 og 17 år tættere på at kunne få, men også fastholde et ordinært fritidsjob.

Det overordnede formål med Talents United er at tilbyde udvalgte unge, hvis forældre er på overførselsindkomst et forløb – udover fritidsjobforløbet - sammen med netop deres forældre. Dertil kommer en målrettet indsats for forældrene, så denne målgruppe bringes tættere på arbejdsmarkedet. Succeskriterierne er bl.a., at de deltagende opnår lønnede arbejdstimer, og at trivslen samt bevidstheden om personlige færdigheder, talenter mv. øges. Hos Randers FC vækker indsatsen stor begejstring. Henrik Jørgensen, adm. dir. i Randers FC udtaler:

- I den løbende og tætte dialog med Lind Foundation gik det hurtigt op for alle parter, at projektidéen skabte både engagement og nysgerrighed. Lind Foundations filosofi om et ethvert menneske har potentiale, der kan indfries, er nøjagtigt de principper vi selv efterlever i vores indsatser, men det bliver første gang vi skal arbejde så datadrevet med både kortsigtede og langsigtede effekter af en indsats. Heldigvis har vi qua det gode samarbejde med Randers Kommune allerede et godt datagrundlag. Jeg forventer mig meget af samarbejdet og er sikker på, at vi kan gøre en forskel for både unge og forældre og hvis vi derigennem opnår projektets målsætninger, vil Talents United blive banebrydende i Danmark.

Om det nye samarbejde mellem Lind Foundation og Randers FC udtaler Jens Bruun, CEO i Lind Foundation:

- Vi ser stort potentiale i at bygge videre på det stærke partnerskab, der er etableret mellem Randers FC og Randers Kommune med henblik på at få unge i fritidsjob, og skabe et nyt forløb for de forældre, som er på kanten af beskæftigelse. Det ræsonnerer godt hos os at bruge de gode erfaringer og resultater skabt for unge i Randers som løftestang for at afprøve en nytænkende indsats målrettet forældrene og via data og Social Return on Investment-metoden følge de positive forandringer og nye livsbaner for både de unge og deres forældre. Og samtidigt er vi også glade for at være med til at give yderligere unge i Randers Kommune muligheden for deltagelse i den stærke fritidsjobindsats i Randers FC, som en del af partnerskabet.

Randers FC har siden 2016 iværksat en lang række CSR-projekter til gavn for mange randrusianske borgere og oftest med Randers Kommune som samarbejdspartner. Dette er også gældende for Talents United og om Randers Kommunes engagement i indsatsen siger Arbejdsmarkedschef Søren Sneftrup:

- I Randers har vi en betydelig udfordring på beskæftigelsesområdet, og det er ikke noget, som kommunen kan løse alene. Jeg er derfor stolt af, at vi i byen har Randers FC, der med stort hjerte vil bruge tid og kræfter på at gøre en forskel for lokalområdet. Det er aldrig en eksakt videnskab, når man har med mennesker at gøre, og derfor skal vi hele tiden indsamle ny viden og turde prøve metoder af. Vi følger derfor med stor nysgerrighed Randers FC’s nyeste projekt, og vi støtter som kommune op, hvor vi kan.

Yderligere oplysninger om Talents United kan fås ved henvendelse til: CSR-projektchef hos Randers FC, Eline Vemmelund Skov, på telefon 92 15 21 98 / [email protected] eller Jens Bruun, CEO, Lind Foundation, på telefon 31 66 10 53 / [email protected]

Du kan læse mere om Talents United her: https://randersfc.dk/csr#projekter