Fritidsjobkonference om succesfuldt CSR-projekt

Randers FC — 02.07.2022 08:01

På baggrund af Randers FC Jobakademis succesfulde fritidsjobinitiativ Talents of Tomorrow, afholdes en fritidsjobkonference den 14. september 2022, hvor centrale resultater fra projektet præsenteres

Talents of Tomorrow er for randrusianske unge i alderen 14-17 år, der har brug for en ekstra hånd i ryggen til at finde og opretholde et fritidsjob. Randers FC leverer en attraktiv træningsbane til de unge med opgaver inden for både sporten og konferencen, hvor de unge klædes på til at varetage et fritidsjob. Over 131 unge har nu deltaget i projektet, hvor 88 % af deltagerne har fået et fritidsjob, bl.a. inden for detail, lager og restauration.

Projektet er et unikt partnerskab mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers, Bysekretariatet og Superligaklubben Randers FC’s Jobakademi. Talents of Tomorrow blev iværksat i 2018 med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond frem til 2021. Herefter er indsatsen videreført med støtte fra Randers Kommune.

Konferencen er en vidensdeling af Talents of Tomorrow og to andre vellykkede fritidsjobindsatser. Her er fokus på fritidsjob som en strategisk vej til at styrke unges sociale og personlige kompetencer, og dermed deres muligheder for uddannelse, job og chancer i livet.

#apmøllerfonden #apmollerfonden