Getty Images

Unge med udfordringer skal finde meningsfuldt fællesskab i Randers FC

Randers FC — 13.06.2022 12:02

Randers FC Jobakademi står bag ungdomsprojektet ’Talenter på Vej’, der hjælper unge med udfordringer tilbage i job eller uddannelse. Det Obelske Familiefond bakker op om indsatsen med en bevilling på 5,4 mio. kr.

’Talenter På Vej’ er et ungdomsprojekt, hvor udsatte unge i Randers i alderen 15-25 år på kanten af uddannelse og arbejdsmarked, tilbydes et forløb hos Randers FC. Målgruppen bliver en del af det fællesskab, der kendetegner en fodboldklub som Randers FC. De unges manglende trivsel og selvværd i hverdagen skal genskabes via de motivationsskabende metodikker, som Randers FC i forvejen bruger overfor unge fodboldtalenter.

Denne metode til at ændre manglende motivation og selvværd til livsmestring er noget, som Det Obelske Familiefond er faldet for:

- ’Talenter på Vej’ taler direkte ind i en relevant problemstilling og indsatserne i projektet er baseret på solid viden om den unge målgruppe. I fondet tror vi på, at unge kan finde deres vej i livet ved at indgå i meningsfulde fællesskaber, og vores økonomiske støtte til Randers FC er en anerkendelse af deres arbejde for at løse en kompleks social udfordring," udtaler John Amund Tønnes, direktør for Det Obelske Familiefond.

Randers FC's administrerende direktør, Henrik Jørgensen, ser store aspekter i både projektet og samarbejdet med Det Obelske Familiefond;

- Vi fik en idé til, hvordan vi kan hjælpe de 15-25-årige randrusianere, der af den ene eller anden grund er løbet sur i det. Så er det jo bare fantastisk, at Det Obelske Familiefonds bestyrelse siger god for projektets faglige og mentale indhold ved at støtte indsatsen for op til 78 unge mennesker. De bliver inddelt i hold á 13 unge, der skal igennem et års forløb med diverse aktiviteter og workshops, inden vi forhåbentlig får de unge mennesker tilbage på sporet gennem en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi glæder os i hvert fald til at komme i gang med projektet efter sommerferien sammen med vores nærmeste samarbejdspartner på området, Randers Kommune, lyder det fra Henrik Jørgensen.

Randers Kommune bliver en stor medspiller og samarbejdspartner på projektet, og direktør for Social & Arbejdsmarked, Helene Bækmark, siger om kommunens deltagelse i ’Talenter På Vej’;

- Det spændende for os som kommune ved at arbejde sammen med andre aktører er, at de kan noget andet, end det vi kan. Hos Randers FC er man eminent gode til at arbejde med motivation, coaching og andre redskaber, som kan være med til sikre de unges små succes’er, give dem et positivt fællesskab, give dem større selvtillid og selvsikkerhed og på den måde være med til at bane vejen mod job eller uddannelse. I samarbejde med os og i samspil med den indsats vi ellers laver, fortæller Helene Bækmark.

’Talenter På Vej’ indledes i august med bl.a. en opstartsworkshop, inden de første 13 unge talenter træder ind i projektet den 1. september.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Henrik Jørgensen, administrerende direktør, Randers FC A/S, telefon 24471213.

Helene Bækmark, direktør for Social & Arbejdsmarked, Randers Kommune, telefon 50911011.