Socialstyrelsen roser Randers FC’s CSR-arbejde

Martin Albrechtsen — 27.01.2022 15:49

Direktør hos Socialstyrelsen i Danmark, Ellen Klarskov Lauritzen, roser Randers FC’s CSR-arbejde og glæder sig til det fortsatte samarbejde med at udvikle de gode og langtidsholdbare løsninger på socialområdet.

Randers FC har haft fornemt besøg af Socialstyrelsens direktør i Danmark, Ellen Klarskov Lauritzen, der har været forbi Cepheus Park Randers i denne uge for at høre nærmere om Randers FC’s CSR-indsatser og samarbejde med Randers Kommune om at gøre en forskel lokalt for udsatte borgere.

Ellen Klarskov Laurtizen var på besøg hos Randers FC som led i en studietur om socialområdet i Randers Kommune. Til mødet hos Randers FC deltog desuden Helena Bækmark, direktør for Social- og Arbejdsmarked i Randers Kommune, Runa Steenfeldt, Socialchef i Randers Kommune, Henrik Jørgensen, Adm. Direkør i Randers FC, og Per Rasmussen, seniorkonsulent i Randers FC Jobakademi.

De to sidstnævnte introducerede på mødet Ellen Klarskov Lauritzen for Randers FC’s brede palette af CSR-projekter, hvilket begejstrede Socialstyrelsens direktør og efterfølgende fik hende til tasterne på LinkedIn for at skrive følgende om besøget:

- Tak til Henrik Jørgensen og Randers FC for at give et spændende indblik i hvordan Randers FC samarbejder med Randers Kommune om at gøre en forskel lokalt for udsatte borgere ved at bringe sportens og foreningslivets unikke kompetencer ind i det arbejde, skriver Ellen Klarskov Laurtizen, direktør hos Socialstyrelsen i Danmark, og fortsætter:

- I fravalgte skåltalerne og lagde vægt på at vise de virkelige dilemmaer i jeres arbejde i hverdagen. Det var lærerigt. Og det var tydeligt, at der er mange udfordringer og ingen quick fixes. Men også at jeres pragmatiske vidensbaserede tilgang og jeres dedikerede medarbejdere med et udtalt ønske om at tage udgangspunkt i borgernes ønsker rent faktisk flytter noget for mange borgere og skaber håb om at det lange seje træk kan lykkes. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med jer om at udvikle de gode og langtidsholdbare løsninger på socialområdet, skriver Ellen Klarskov Lauritzen.

I Randers FC har man siden 2016 arbejdet målrettet med CSR og forsøgt at gøre en forskel for socialt udsatte borgere med fokus på bl.a. beskæftigelse, social inklusion, sundhed, bæredygtighed og fællesskab. Derfor er klubben også utrolig glad for og stolt af Socialstyrelsens anerkendelse.

- Stor tak til Ellen Klarskov Lauritzen for at besøge os og lytte til vores CSR-arbejde her i Randers Kommune. Vi vil også gerne takke Helene Bækmark for at sætte mødet op og give os muligheden for at tale med Socialstyrelsens direktør om dette vigtige arbejde, fortæller Henrik Jørgensen, Adm. Direktør i Randers FC, og fortsætter:

- Fordi i vores indgang til beskæftigelsesindsatsen ligger der altid noget socialt bag. Og vores samarbejde mellem det offentlige og det private viser jo i al sin tydelighed, at man godt kan samarbejde, udvikle og finde løsninger med gode resultater til følge til fordel for lokalsamfundet. Staten, regionerne, kommunerne og vi i civilsamfundet har hver vores kompetencer og muligheder. Og det er dét vi skal have til at spille sammen, understreger Henrik Jørgensen.  

Det er Randers FC Jobakademi, der varetager driften af CSR-projekterne, som du kan læse meget mere om her.

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for en virksomheds arbejde med at integrere sociale, samfundsmæssige og miljø-/klimamæssige hensyn i forretningsaktiviteterne. Randers FC drifter sit CSR-arbejde i et tæt samspil med interessenter og samarbejdspartnere.