Randers FC Jobakademi søger projektmedarbejder til at motivere og udvikle unge

20.01.2023 09:04

Randers FC Jobakademi søger en relationsskabende og initiativrig projektmedarbejder primært til fritidsjobinitiativet Talents of Tomorrow. Ansættelsen løber frem til den 31/12-23 med mulighed for forlængelse.

Siden Randers FC’s CSR-indsats blev etableret i 2016, er det gået slag-i-slag med udvikling og iværksættelse af henved 20 sociale og samfundsnyttige CSR-projekter. Et af dem er fritidsjobinitiativet Talents of Tomorrow som siden 2018 har oparbejdet sociale og personlige kompetencer hos sårbare unge, der har gjort dem i stand til at varetage og fastholde et fritidsjob.

Vi søger en projektmedarbejder, der skal varetage følgende arbejdsopgaver:

  • Dialog med unge i alderen 13 – 25 år med henblik på at skabe en stærk og tillidsfuld relation for således at støtte dem i at kunne varetage fritidsjob/ordinær job/uddannelse. Du unge har meget forskellige baggrunde og udfordringer.
  • Koordinere og gennemføre forløb, hvorigennem de unge klædes på til at påtage sig et fritidsjob; introsamtale og -dag, workshops, ansøgning/CV, samtaler mv.
  • Opsøgende arbejde og etablering af fritidsjobs/ordinære jobs hos virksomheder. Derfor er det en fordel, men ikke en betingelse, at du har et virksomhedsnetværk i og omkring Randers.
  • Opfølgning med de unge og virksomhederne enten ved telefonisk kontakt eller besøg på virksomheden.
  • Samarbejde med en lang række aktører, såsom forældre, uddannelsesvejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers), Randers Ungdomsskole, Bysekretariatet, virksomheder mv.

Du bliver primært tilknyttet Talents of Tomorrow og med de rette kompetencer kan der også blive tale om involvering i udviklingsprojektet Talenter på Vej samt andre projekter. Randers FC Jobakademi er et mindre datterselskab under Randers FC A/S, hvorfor du skal være i stand til at mestre både individuelle arbejdsopgaver og det teamprægede arbejde. Vi hjælper hinanden med alle slags opgaver og sigter altid mod at arbejde tværgående i vores projekter.

Vi lægger vægt på, at du har kendskab til og eventuelt erfaring fra projektarbejde, herunder viden og faglighed omkring sårbare unge. Desuden ser vi gerne, at du er:

  • Initiativrig, nysgerrig, motiverende.
  • Resultatorienteret og villig til at gå de snørklede veje for i sidste ende at nå målet.
  • Fleksibel ift. arbejdstider, da nogle arbejdsopgaver er placeret udenfor normal arbejdstid.

Ansættelsen er på 37 timer ugentligt eks. frokostpause og er tidsbegrænset til og med 31/12-23 med mulighed for forlængelse. Vi ser gerne at du har kørekort, da mindre køreture kan blive aktuelt.

Lønnen fastsættes efter aftale og kvalifikationer.

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt (og senest 6/2-23) til Eline Vemmelund Skov på evs@jobakademi.randersfc.dk – vi vil løbende gennemgå ansøgningerne og indkalde potentielle kandidater til samtaler. Du bedes i ansøgning angive muligt starttidspunkt.