Persondatapolitik for Randers FC

Lovgivningen om persondata er fastlagt i EU's Databeskyttelsesforordning GDPR, General Data Protection Regulation, pr. 25. maj 2018. Derfor har vi opdateret vores Persondatapolitik, så den imødekommer de nye krav.

Randers FCs Persondatapolitik er en beskrivelse af Randers FCs dataansvar og de rettigheder, du har over for os, og som imødekommer kravene i GDPR-regulativet.

Randers FCs dataansvar:

Persondatapolitikken for Randers FC dækker selskaberne Randers FC Holding A/S, Randers FC A/S, Randers FC Jobakademi ApS, Business Park Randers ApS og Randers FC Fonden – Fodbold For Alle.

Kontaktoplysninger om Randers FC som dataansvarlig:

Randers FC A/S
Viborgvej 92
8920 Randers NV
Telefon 86415122
Email [email protected]
CVR-nummer 83940816

Randers FC's Persondatapolitik er en beskrivelse af de data, vi finder nødvendige at indsamle, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Data er i den sammenhæng de personlige oplysninger, du giver til Randers FC som kunde og/eller interessent, for eksempel men ikke begrænset til dig som:

 • billet- og/eller sæsonkortkøber,
  • aktionær,
  • sponsorvirksomhed eller repræsentant for en sponsorvirksomhed,
  • modtager af VIP- og/eller sponsorbilletter/-kort eller andre lignende ydelser,
  • gæst på adresserne Viborgvej 92, 8920 Randers NV og Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV,
  • moder- eller samarbejdsklub eller repræsentant for en moder- eller samarbejdsklub,
  • besøgende på hjemmesiden www.randersfc.dk eller lignende hjemmesider tilhørende Randers FC,
  • besøgende på Randers FC's digitale platforme (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, TikTok og YouTube).

Som kunde i og/eller interessent hos Randers FC indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, folkeregisteradresse, telefonnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR-nr. m.v. – og på www.randersfc.dk bruger vi cookies til at indsamle informationer om, hvordan du anvender klubbens hjemmeside. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og vores service til dig. Den information, som vores cookies giver os, kan ikke bruges til at identificere dig direkte som bruger.

I forbindelse med køb af ydelser såsom billetter, sæsonkort, merchandise m.m., hvor der er mulighed for automatisk kortbetaling, indsamler vi betalingskortoplysninger, herunder også dit valgte log-in.

Randers FC har indgået en række Databehandleraftaler med underleverandører, der for eksempel varetager den tekniske drift af klubbens billetsystem, hvori dine almindelige personoplysninger vil fremgå. Ved henvendelse til Randers FC på ovennævnte kontaktadresse kan du få oplyst, hvilke underleverandører, som Randers FC har indgået en Databehandleraftale med, og som har relevans til behandlingen af dine personoplysninger. Derudover afgives dine personoplysninger aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, lige som vi heller ikke indsamler særlige kategorier af følsomme personoplysninger som din etnicitet, din politiske eller religiøse overbevisning og lignende.

Randers FC behandler kun dine personlige oplysninger (personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen) i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde et kunde- og/eller interessentforhold og for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler og tilknyttede ydelser.

Er du kunde i og/eller interessent hos Randers FC, anvender vi derfor dine personlige oplysninger til at:

 • effektuere din afgivne ordre, herunder tillige kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger, tilsendelse af faktura, adgangskoder, brugervejledning o.lign.,
  • håndtere administrationen og driften af kunde- og/eller interessentforholdet til dig,
  • fremsende e-mails om muligheder i Randers FC, herunder nye produkter, nye priser, systemopdateringer m.v.,
  • fremsende nyhedsmails, hvis du har tilkendegivet ønske herom,
  • fremsende invitation til diverse arrangementer i Randers FC-regi såsom sponsor/VIP-arrangementer, generalforsamlinger og lignende.

Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang. Alle administrativt ansatte i Randers FC, der behandler dine personlige oplysninger, er desuden underlagt tavshedspligt.

Dine rettigheder:

Ønsker du indsigt i de personlige oplysninger, som Randers FC måtte have liggende om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte data, har du ret til på ethvert tidspunkt at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger hos Randers FC ifølge Databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4.

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Hvis Randers FC træffer afgørelse om ikke at imødekomme din indsigelse, kan behandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor Datatilsynet eventuelt måtte træffe afgørelse om, at indsigelsen var berettiget.

Du kan indbringe Randers FC's afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens § 39, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen var berettiget.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål. Din ret hertil er absolut, dvs. at der ikke skal foretages af afvejning.

Randers FC's Persondatapolitik er senest opdateret den 13. juni 2023. Sker der ændringer i Persondatapolitikken som følge af nye lovindgreb i forbindelse med Persondataforordningen, vil den senest opdaterede version altid kunne findes på www.randersfc.dk