Alle aktier i Randers FC A/S ejes af Randers FC Holding A/S, der igen ejes af mere end 500 private aktionærer. Alle aktier i Randers FC Holding A/S er navnenoteret og registreret hos Værdipapircentralen. Randers FC Holding A/S’ aktiebog føres af firmaet Computershare, der løbende får opdateret aktionærbeholdning og -fordeling på ejernavne fra Værdipapircentralen.

Aktionærfordele

Randers FC Holding A/S garanterer hverken udbytte eller kursgevinster til aktionærerne – i stedet tilbydes du:

  • Medejerskab af en dansk fodboldklub.
  • Muligheden for at give dit besyv med på den årlige generalforsamling, der som udgangspunkt afholdes i andet halvår.
  • To gratis billetter årligt (unummererede siddepladser) til en hjemmekamp udvalgt af Randers FC.
  • Invitation til et årligt aktionærmøde (mod en mindre egenbetaling) i halvåret modsat generalforsamlingen.
  • Tilbud om køb af 2 rabatterede VIP-billetter til VIP-arrangement i Thor Loungen og siddepladser på Verdo Tribunen til en hjemmekamp udvalgt af Randers FC.
  • Tilsendelse af Randers FCs ugentlige nyhedsmail. Du kan tilmelde dig nyhedsmailen ved at skrive til [email protected]

Korrespondance mellem Randers FC Holding A/S og aktionærerne sker fortrinsvis pr. e-mail. Har du som aktionær ikke fået oprettet din e-mailadresse hos Computershare, er du velkommen til at skrive til [email protected] – det samme er tilfældet, hvis du ændrer din e-mailadresse.

Aktiekøb/-salg

Randers FC Holding A/S har i samarbejde med Sparekassen Kronjylland etableret en markedsplads for køb og salg af klubbens aktier.

Er du interesseret i at købe aktier i Randers FC Holding A/S eller sælge ud af din beholdning, skal du blot klikke her for at læse mere om markedspladsen på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside, hvor du også kan holde dig orienteret om de seneste bud på Randers FC-aktien.