Alle aktier i Randers FC Holding A/S er navnenoteret og registreret hos Værdipapircentralen. Randers FC Holding A/S’ aktiebog føres af firmaet Computershare, der løbende får opdateret aktionærbeholdning og -fordeling på ejernavne fra Værdipapircentralen.

Hos Computershare findes en portal for aktionærer i Randers FC Holding A/S, og via aktionærportalen er det vigtigt, at du holder dig ajour med dine personlige oplysninger som email-adresse etc, da du modtager selskabsmeddelelser herfra. På aktionærportalen kan du endvidere se data om din aktiebeholdning i Randers FC Holding A/S m.m.

Aktionærportalen finder du ved at klikke her, hvor du blot indtaster dit depotnummer hos Værdipapircentralen og dit password (har du endnu ikke fået sidstnævnte, kan du bestille det samme sted)

Aktionærfordele

Randers FC Holding A/S er utrolig taknemmelig for enhver form for støtte til fodboldklubben Randers FC A/S – lige fra de frivillige hjælperes uvurderlige assistance over de trofaste tilskuere og deres opbakning til den store gruppe af aktionærer. Randers FC Holding A/S garanterer hverken udbytte eller kursgevinster til aktionærerne – i stedet kan vi tilbyde dig:

  • Medejerskab af en dansk fodboldklub.
  • Muligheden for at give dit besyv med – og ikke mindst afgive din stemme – på den årlige generalforsamling.
  • To siddepladser årligt til en hjemmekamp udvalgt af Randers FC.
  • Et årligt aktionærmøde i halvåret uden generalforsamling.
  • Tilsendelse af Randers FCs ugentlige sponsornyhedsmail. Du kan tilmelde dig nyhedsmailen ved at skrive til randersfc@randersfc.dk

Skifter du post- og/eller mailadresse må du meget gerne meddele det til Randers FC ved at skrive til randersfc@randersfc.dk


Aktiekøb/-salg

Randers FC Holding A/S har i samarbejde med Sparekassen Kronjylland etableret en markedsplads for køb og salg af klubbens aktier.

Er du interesseret i at købe aktier i Randers FC Holding A/S eller sælge ud af din beholdning, skal du blot klikke her for at læse mere om markedspladsen på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside, hvor du også kan holde dig orienteret om de seneste bud på Randers FC-aktien.