CSR i Randers FC

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for en virksomheds arbejde med at integrere sociale, samfundsmæssige og miljø-/klimamæssige hensyn i forretningsaktiviteterne. Randers FC drifter sit CSR-arbejde i et tæt samspil med interessenter og samarbejdspartnere.

Siden den spæde CSR-start i 2016 har Randers FC haft et støt stigende fokus på området. Det har resulteret i driften af adskillige projekter, både hvad angår igangværende projekter, de afsluttede og de projektidéer, vi ’tumler’ med for tiden.

I 2018 supplerede Randers FC sine CSR-projekter med stiftelsen af Randers FC Fonden, der er en almennyttig og velgørende fond, der har til formål at støtte økonomisk trængte familier i Randers og nærmeste opland med betaling af kontingent, fodboldudstyr eller lignende.

På det seneste har Randers FC intensiveret sit strategiske fokus på CSR. Allerede i 2017 indgik klubben den stadigt eksisterende partnerskabsaftale med klubbens vigtigste samarbejdspartner, Randers Kommune. In 2018 blev Randers FC som den første danske fodboldklub medlem af The European Football for Development Network, EFDN, der er en europæisk interesseorganisation for fodboldklubber, der arbejder dedikeret med CSR.

De strategiske tiltag er blevet yderligere udvidet, efter at Randers FC er blevet en aktiv del af store pan-europæiske projekter, hvor også EU og Oxford University deltager. Klubben har også blikket stift rettet mod FNs 17 verdensmål, hver gang vi enten afslutter et igangværende CSR-projekt, søsætter et nyt eller tænker en tanke om et muligt initiativ.

Medarbejdere

Mads Gregers Pedersen

Konsulent, mentor og underviser

Per K. Rasmussen

Seniorkonsulent

Marie Hvingelby Andersen

Projektmedarbejder

Mai-Brit Jørgensen

STU-ansvarlig

Eline Vemmelund Skov

Projektleder (på barsel)

Ib Rasmussen

Projektleder