Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers FC Holding A/S

Kristian Fredslund — 08.10.2021 12:15

Randers FC Holding A/S indkalder klubbens aktionærer til generalforsamling torsdag den 28. oktober.

Randers FC Holding A/S afholder ordinær generalforsamling: 
Torsdag 28. oktober 2021, kl. 18.00, i Thor Loungen, Viborgvej 92, 8920 Randers NV.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder det bestyrelsesmedlem, der skal være formand for selskabets datterselskab Randers FC A/S. 
6. Valg af revisor. 
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne. 
8. Eventuelt. 
 
Sådan tilmelder du dig: 
 
Randers FC Holding A/S er vært ved bespisning efter generalforsamlingen, og ønsker du at deltage i både bespisning og generalforsamling, er tilmeldingsfristen torsdag den 21. oktober på aktionaer@randersfc.dk
 
Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen, er tilmeldingsfristen mandag den 25. oktober på aktionaer@randersfc.dk.
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Randers FC Holding A/S 
Viborgvej 92 
8920 Randers NV 
Tlf. 8641 5122